Over ons

Modelinstructie voor ontbinding / herroeping

U kunt dit formulier bij ons opvragen via info@tingz.nl 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons “tingz.nl, Beuningen, Email: info@tingz.nl” via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

U kunt hiervoor gebruikmaken van een modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Stuur een email naar info@tingz.nl dan ontvangt u van ons een exemplaar.

 

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze e-mailadres: info@tingz.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.  

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

 

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

U kunt de onderstaande tekst kopiëren in uw email.

 

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

 

 

Aan Tingz.nl , Voorhof 10, 6641 ML Beuningen, Email info@tingz.nl       :

 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

 

 

Besteld op (*)

 

 

 

Naam/Namen consument(en)

 

 

 

Adres consument(en)

 

 

 

Handtekening van consument(en)

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

 

 

 

Datum

 

 

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. • GRATIS VERZENDING!

  Wij zorgen dat je je spullen snel en gratis in huis hebt. Voor 12.00 uur besteld de volgende werkdag in huis!


 • KLANTENSERVICE

  Klantenservice is onze hoogste prioriteit! Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 09.30 tot 16.30.

  Telefoon: 024 - 844 68 09


 • VEILIG BETALEN

  Veilig en met een vertrouw gevoel betalen bij TINGZ.nl. Makkelijk en snel via uw eigen bank met iDeal

  voor België met Mister Cash en SOFORT banking voor Duitsland.